• Bezpieczna pirotechnika na stadionach piłkarskich Problem ograniczonych swobód na imprezach masowych, głównie tych organizowanych na stadionach, to problem powszechny, dotykający nie tylko uczestników imprez ...
  • Działania antyterrorystyczne podejmowane przez Polskę u progu XXI wieku. Część I Aspekt zagrożenia zamachami terrorystycznymi w Polsce należy rozpatrywać na płaszczyźnie zagrożenia wewnętrznego i zewnętrznego ...
  • Działania antyterrorystyczne podejmowane przez Polskę u progu XXI wieku. Część II Koordynacja działań antyterrorystycznych w Polsce nastąpiła dopiero po atakach w Stanach Zjednoczonych ...
  • Próby przeciwdziałania terroryzmowi państwowemu – stosunek różnych państw do poszczególnych aktów terroryzmu. Część I Terroryści celowo stroją się w terminologię wojskowego żargonu ...
ATIPWN

PROJEKT: Steward chapie, wuchta wiary sapie, TEJ. Spotkanie na Stadionie

16 kwietnia br. grupa "eSzkoły" - "Steward chapie, wuchta wiary sapie, TEJ" wybrała się na kolejną wycieczkę na stadion. Tym razem odwiedziliśmy miejsca, które dotychczas nie były nam znane. Spotkanie rozpoczęliśmy od zapoznania się ze sponsorami Lecha Poznań, których loga firmowe znajdują się na tablicach wykorzystywanych jako tło podczas wywiadów. Sponsorami strategicznymi są ci, których znaki firmowe umieszczone są na koszulkach piłkarzy.

Kolejnym celem spotkania było zaznajomienie się z 11 tablicami, na których widnieją legendy Lecha - między innymi Piotr Reiss, Bartosz Bosacki oraz słynny tercet „ABC” czyli Teodor Anioł, Edmund Białas oraz Henryk Czapczyk.

Sposoby przeciwdziałania zjawiskom chuligaństwa w subkulturze kibiców piłkarskich. Część II

Zapobieganie zachowaniom agresywnym kibiców piłkarskich
Coraz częstsze ekscesy chuligańskie na stadionach Europy i świata spowodowały konieczność podjęcia działań mających na celu przeciwdziałanie dewiacyjnym zachowaniom kibiców piłkarskich.

Publiczność piłkarska, tworząca swoistą subkulturę, składa się przede wszystkim z młodych ludzi w większości w wieku do 25 lat, pochodzących z miast i uczestniczących bardzo aktywnie w spotkaniach piłkarskich swojej ulubionej drużyny. Są to przede wszystkim osoby pracujące, a więc posiadające własne źródło utrzymania, mające minimum średnie wykształcenie. Główny wpływ na uczestnictwo w subkulturze kibiców piłkarskich wywiera środowisko w którym żyją i wychowują się.[1]

PROJEKT: Steward chapie, wuchta wiary sapie, TEJ. Spotkanie ze strażakiem

Podjęliśmy kolejny krok, by sprawdzić, w jakim szkoleniu uczestniczą kandydaci na stewardów. Tym razem dotarliśmy do mł. kpt. Zbigniewa Pietrzaka, który przeprowadza szkolenie na stadionie z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla stewardów.

22 marca wybraliśmy się do Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, by uczestniczyć w szkoleniu przeprowadzonym specjalnie dla nas przez p. Pietrzaka, oraz poznać charakter pracy strażaków i ich możliwości sprzętowych.

Sposoby przeciwdziałania zjawiskom chuligaństwa w subkulturze kibiców piłkarskich. Część I

Agresywne zachowania kibiców sportowych, a zwłaszcza kibiców piłki nożnej, najczęściej określane są przez społeczeństwo jako chuligańskie i skierowane przeciw obowiązującej tradycji oraz normom społecznym.[1] Obecnie większość masowych imprez o charakterze sportowym, jest pretekstem do brutalnych i nagannych wystąpień. Młodzież, nie mogąc realizować swoich potrzeb, szuka na to szansy poprzez uczestnictwo w burdach stadionowych, manifestacjach, starciach z policją czy innymi służbami porządkowymi. Takie zachowania powodują, że organizatorzy imprez sportowych starają się poprawić jakość widowisk wprowadzając rozwiązania instytucjonalne. Wiele pracy nad bezpieczeństwem na stadionach czeka niewątpliwie działaczy Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Lednica 2000. Praktyczna strona zabezpieczenia medycznego

Impreza masowa, to nie tylko forma rozrywki, kibicowanie czy rywalizacja sportowa. Ma ona jeszcze jeden szczególny, odmienny niż te codzienne charakter- religijny. Jednym z takich „wyjątkowych” wydarzeń jest Ogólnopolskie Spotkanie Młodych Lednica 2000. Co roku nad jeziorem lednickim, pod symboliczną bramą Rybą spotyka się katolicka młodzież z całej Europy. Przygotowania do tego przedsięwzięcia trwają przez około rok przed planowanym terminem. Pomysłodawcą i organizatorem jest dominikanin, o. Jan Góra. Organizacją zabezpieczenia medycznego zajmują się Jarosław i Małgorzata Persowie. Zaś koordynatorem działań medycznych jest Krzysztof Kaczmarek, który dowodzi medykami oraz wolontariuszami w sektorach.

PROJEKT: Steward chapie, wuchta wiary sapie, TEJ. Jak postrzega się stewardów? Badanie na Targach Edukacyjnych

W piątek 15 marca grupa projektowa „Steward chapie, wuchta wiary sapie, TEJ” zorganizowała akcję na Targach Międzynarodowych mającą ukazać, w jaki sposób ludzie postrzegają stewardów.

Uczniowie podzielili się na cztery grupy, w których postanowili przeprowadzić badanie pilotażowe na próbie 50 osób, które miało pokazać, jak Poznaniacy i Wielkopolanie oceniają pracę stewardów. W oparciu o tytuł projektu i dotychczasowe spotkania (szczególnie z przedstawicielem Wiary Lecha) uczniowie sformułowali hipotezę, która wskazywała, że ludzie (głównie kibice) źle oceniają pracę stewardów. Hipoteza ta uwzględniła wiedzę powszechną i własną obserwację. Głównym zamysłem przeprowadzenia wywiadów było zdiagnozowanie stosunków pomiędzy kibicami a stewardami.

Znajdź w serwisie

Biuletyn Portalu

Patronujemy

ATIPWN2 

Blog

baner na OIM2

Jesteśmy na Facebooku