ATIPWN

Inne dokumenty

 1. Uchwała nr XV/372 z dnia 29 października 2009 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie szczegółowych zasad eksponowania transparentów, flag, banerów lub innych podobnych przedmiotów na zawodach piłkarskich.
 2. Uchwała nr XVI/383 z dnia 19 i 20 listopada 2009 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie upoważnienia Wydziału ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich PZPN do uzgadniania projektów przebudowy istniejących stadionów w zakresie tworzenia i funkcjonowania infrastruktury wpływającej na bezpieczeństwo osób uczestniczących w meczach piłki nożnej.
 3. Wytyczne Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie wymogów techniczno-organizacyjnych dla poprawy bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich.
 4. Uchwała nr IV/51 z dnia 30 marca 2010 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie identyfikacji osób uczestniczących w meczach piłki nożnej będących imprezami masowymi.
 5. Uchwała nr XIV/278 z dnia 24 listopada 2011 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu wewnętrznego PZPN w sprawach odwołania od zakazu klubowego.
 6. Uchwa.a nr X/110 z dnia 10 lipca 2007 roku Zarz.du PZPN w sprawie przyjęcia Regulaminu w zakresie bezpiecze.stwa podczas rozgrywek organizowanych przez PZPN i Ekstraklasa S.A. Wersja 2007.
 7. Stosunki ze stowarzyszeniami kibiców/organizacjami kibicowskimi (wyciąg z regulaminu UEFA) – wersja lipiec 2007.
 8. Uchwała nr III/71 z dnia 17 grudnia 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Wydziału ds. Bezpieczeostwa na Obiektach Piłkarskich.
 9. Uchwała nr VIII/193 z dnia 2 sierpnia 2012 roku w sprawie zakazu łączenia funkcji kierownika ds. bezpieczeństwa z innymi funkcjami.
 10. UchwalanrXIV/191 z dnia 28 listopada 2007 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie niektórych wymagań technicznych dla lokalizacji i budowy nowych stadionów do gry w piłkę nożną.
 11. Uchwała nr VII/110 z dnia 24 czerwca 2010 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie postępowania organizatora meczu piłki nożnej w przypadku nałożenia przez organ jurysdykcyjny PZPN lub Ekstraklasa SA sankcji rozgrywania meczu bez udziału publiczności.
 12. Uchwała nr VIII/192 z dnia 2 sierpnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie Zasad przyjmowania kibiców drużyny gości na zawodach podczas rozgrywek organizowanych przez PZPN i Ekstraklasę SA.
 13. Zarządzenie nr 84 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 października 2012 r. w sprawie Rady Bezpieczeństwa Imprez Sportowych.

Biuletyn Portalu

Patronujemy

ATIPWN2 

Blog

baner na OIM2

Jesteśmy na Facebooku