Bez kategorii

Czy na każdej sprawie jest potrzebny adwokat?

Adwokaci mają za zadanie służyć pomocą prawną i reprezentować stronę przed sądem, jednak nie jest to konieczne z punktu widzenia prawa. Możemy oczywiści próbować bronić się sami, jeśli czujemy się na siłach. Należy jednak mieć na względzie, że można wioskować do sądu o przyznanie adwokata z urzędu, w tym celu należy złożyć odpowiedni wnisosek w biurze podawczym właściwego sądu. Istnieją jednak okoliczności, w których udział prawnika jest konieczny, jest to postępowanie w sprawie przed Sądem Najwyższym oraz w sprawach w postępowaniu grupowym. Jednak są to wyjątki.

Najwięcej strachu przysparza nam chyba sporządzenie pozwu i nie musi tego robić adwokat, możemy napisać go sami, gdyż wedle prawa, nawet osoba nie posiadająca wykształcenia prawniczego może sporządzić pozew bez pomocy prawnika. Natomiast, ważna w pozwie jest jego treść i uzasadnienie, które mogą rzutować na dalsze etapy postępowania i nie ma co się oszukiwać – adwokaci z pewnością zrobią to lepiej i szybciej.

Rola prawnika nie ogranicza się jedynie do reprezentowania w sądzie. Jego działania często są niewidoczne, ale często mają ogromny wpływ na wynik postępowania sądowego. Adwokat pomoże przewidzieć strategię przeciwnika (jakie ma dokumenty i świadków) oraz odpowiednio na tę strategię się przygotować oraz udzieli pomocy w zebraniu wymaganych dowodów takich jak: zeznania świadków, dokumenty urzędowe i prywatnych, opinii biegłych.

Adwokaci mają tę przewagę nad zwykłym obywatelem, że znają na pamięć przepisy proceduralne i podczas rozprawy będą mieli znacznie lepsze rozeznanie, jak odpowiedać na poszczególne pytania sądu. Dobra kancelaria prawna np. Adwokat Anna Rzeszutko świetnie poradzi sobie z przesłuchiwaniem świadków, gdyż prawnicy wiedzą dokładnie, jakie pytania zadać lub też sprawdzą wszelkie posiadane przez nas dokumenty pod względem prawnym i być może znajdą w nich jakieś błędy,które staną się argumentami na naszą korzyść, na które my nie zwrócimy uwagi.